AKTUÁLNÍ INFORMACE

 
 
Vážení sportovní přátelé, chceme Vás seznámit s některými podstatnými informacemi pro rok 2019
 
Cena člena příspěvku za rok 2019 je 500 Kč.
 
Ceny povolenek pro rok 2019 mimopstruhové:
 
Roční mládež Kč 750, -
Dospělý Kč 1500, -
ZTP / P Kč 400, -
Děti Kč 400, -
Celosvazová dospělí 2100 Kč     
 Bližší informace najdete ve vývěsce našeho MO v Bavorově nebo na www.crscb.cz
 
Povolenky místní Pískovna, Hliník
 
jednotná cena Kč 500, -
hosté cena Kč 750, -
 
Na našich revírech zůstává míra štiky 60 cm, lov amura je tímto rokem povolen míra 65 cm , kapr nad 70 cm musí být vrácen.
 
Vracení řádně vyplněných povolenek k lovu ryb do 15. ledna 2019 výdejci nebo do schránky umístněné na MěÚ u vchodu. Za později odevzdané povolenky je jednotná sankce 100, Kč - za povolenku.
 
Podle právních předpisů ČRS patří k základním povinnostem člena
 
- zaplatit členské příspěvky do konce dubna kalendářního roku, tj. do 30.04.2019
Ten, který nezaplatí členské příspěvky ve stanovené lhůtě, bude vyřazen z evidence.
Každý člen od 18 do 63 let, který si zakoupí povolenku, zaplatí Kč 600, -. Pokud bude chtít někdo brigáda odpracovat, bude mu uhrazena částka 100, - Kč / 1 hodina
Kontakt na brigádního referenta 777 672 461 
 
 
Placení příspěvků a výdajů povolenek provádí člen výboru Tomáš Kukla každou středu od 17 do 19 hodin v Bavorově v přízemí městského úřadu, počínaje dnem 9. ledna 2019 až do 6. února 2019, pak pouze po telefonické dohodě na čísle 724 557 965.
Výdej známek a povolenek bude ještě 5.3.2019 od 17 hod a 2.4. 2019 od 17 hod. v přízemí na měst. úřadě.
 
Povinné školení bude letos spojeno společně s výroční členskou schůzí a do 16. února 2019 od 14 hodin v KD v Bavorově.
 
Naše místní organizace opět pořádají rybářský bál a 23. února 2019 v KD Bavorov.
 
Příspěvky do tomboly na ples můžete přinést na výroční schůzi.
 
Účast na školení a výroční schůzi patří mezi základní povinnosti člena ČRS.
 
 Do nové  rybářské sezony 2019  přejeme pevné zdraví a mnoho krásných rybářských zážitků.
 
Vysazování místní revíry Pískovna, Hliník a řeka
 
16.3.2019 Hliník 1q kapr
16.3.2019 řeka 1,5q kapr
5.4.2019 řeka 5,0q kapr
6.5.2019 řeka 1,5q pstruh duhový