AKTUÁLNÍ INFORMACE

 AKTUÁLNÍ INFORMACE
Povolenky se mohou odevzdávat a to do 15.ledna 2024 takto:
1. Při výdeji nových povolenek
2. Do schránky spolku na MěÚ Bavorov
3. V infocentru MěÚ Bavorov
 
Nové povolenky se budou vydávat  v klubovně spolku a to do května vždy od 17.00 do 19.00 v termínech:
3.1.2024
17.1.2024
3.2.2024 po členské schůzi
21.2.2024
13.3.2024
27.3.2024
24.3.2024
29.5.2024
 
 
 
Vysazování Blanice 6 (dále revíry Pískovna a Hliník)
2.3.2024   Kapr obecný - 300kg
19.3.2024 Kapr obecný - 1000kg